Yıl: 2021, Cilt: 1, Sayı: 1

Year: 2021, Vol.: 1, No.: 1

Kapak

Editörden
Araştırma makalesi
Pulmoner Kist Hidatik Vakalarımızın Retrospektif Analizi

Burhan Apilioğulları

Arterıa Renalıs’in Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi İle Morfometrik Analizi

Hüseyin Cahit Öztekin, Muzaffer Şeker, Nejdet Poyraz, Kemal Emre Özen, Seyit Erol, Duygu Akın Saygın

18f-Fdg Pet/bt Görüntülemede Mesane Posteriorda Radyofarmasötik Seviyelenmesi

Özlem Şahin, Ahmet Eren Şen, Buğra Kaya

Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Negatif Basınçlı Yara Kapama Ve Normal Yara Kapama Tekniklerinin Karşılaştırılması

Majid Ismayilzade, Hayri Ahmet Burak Nurşen, Bilsev İnce

In-Phase Kodlama Ve El Tercihi

Osman Serhat Tokgöz, Ali Ulvi Uca, Mustafa Altaş, Hasan Hüseyin Kozak

Olgu sunumu
Diabetes Mellituslu Bir Hastada Kısmi Kalınlıklı Deri Grefti Alanında Gelişen Piyoderma Gangrenozum: Olgu Sunumu

Zeynep Altuntaş, Orkun Uyanık, Moath Zuhour, Fahriye Kılınç

Duane Retraksiyon Sendromlu İki Olgu

Ali Osman Gündoğan, Ahmet Özkağnıcı