Farklı Bir Klinik Tezahür: Süperior Vena Kava Sendromu İle Tanı Konulan Behçet Hastalığı

AHMET BUĞRUL, MUSTAFA ALTAŞ, HASAN HÜSEYİN KOZAK, KARDELEN YALÇIN

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 38-41
ÖZ

Behçet Hastalığı (BH) birçok klinik durumda ortaya çıkan, nadir görülen bir otoimmün vaskülitik hastalıktır. Oral ve genital ülserler en sık klinik prezentasyon iken, superior vena kava tutulumu yaygın değildir. Otuz sekiz yaşında erkek hasta yüz ve boyunda birkaç gündür artan şişlik şikayeti ile acil servise başvurdu. Doppler ultrasonografi ile bilateral internal juguler ven trombozu tespit edildi. Tekrarlayan oral aft dışında bilinen bir hastalık öyküsü olmayan hasta, Lemierre Sendromu düşünülerek kardiyovasküler cerrahiye sevk edildi. Takiplerinde genital ülser gelişmesi üzere BH tanısı konuldu. Literatür incelememizde benzer olgu sayısı az olduğu için sunduk. Klinik prezentasyonu nadir bir bölgede tromboz ile başvuran hastaların ayırıcı tanısında kollajen doku hastalıklarının düşünülmesi için bu olgunun önemli bir örnek olacağını düşündük.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, süperior vena kava sendromu, venöz tromboz

Yazışma Adresi :
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Buğrul A, Kozak HH, Altaş M, Yalçın K. A Different Clinical Manifestation: Behçet's Disease Diagnosed with Superior Vena Cava Syndrome. Mev Med Sci. 2023;3(1): 38-41

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Farklı Bir Klinik Tezahür: Süperior Vena Kava Sendromu İle Tanı Konulan Behçet Hastalığı, Olgu Sunumu,
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi :06.09.2022, Kabul Tarihi : 24.01.2023, Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;