Nadir Bir Zehirlenme Vakası: Ricinus Communis Zehirlenmesi

AHMET OSMAN KILIÇ, SEVİM BÜŞRA KORKMAZ, ABDULLAH YAZAR, FATİH AKIN

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-37
ÖZ

Ricinus communis, hint yağı, ‘Palma christi’(mesihin palmiyesi) veya merak ağacı olarak bilinen endüstriyel, tarım ve tıbbi alanlarda kullanılan bir bitkidir. İçinde bulunan risin ve risin alkaloidinin toksik olması sebebiyle oral, inhalasyon veya intravenöz yolla kullanımlarında zehirlenmeleri bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda kabızlık şikayetiyle hastanemize başvuran ve takibinde Ricinus communis bitkisi maruziyeti olduğu anlaşılan ve üç günlük takip ve tedavi sonrasında sağlıklı bir şekilde ile taburcu edilen bir zehirlenme olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hint yağı, intoksikasyon, bitkisel takviye

Yazışma Adresi :
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Korkmaz SB, Kılıç AO, Akın F, Yazar A. Nadir Bir Zehirlenme Vakası: Ricinus Communis Zehirlenmesi. Mev Med Sci. 2023;3(1): 35-37

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nadir Bir Zehirlenme Vakası: Ricinus Communis Zehirlenmesi, Olgu Sunumu,
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi :08.06.2022, Kabul Tarihi : 27.02.2023, Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;