Prematüre Bir Bebekte Konjenital Koledok Kisti Ve Kolanjit Olgu Sunumu

FATİH KARAARSLAN, HİLAL SEDA AKÇAN, HÜSEYİN ALTUNHAN, NURİYE EMİROĞLU, TUBA ÖZDEMİR CEVİZCİ

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 45-47
ÖZ

Prematüre doğan bebeklerde koledok kisti ve kolanjit nadir görülen bir tablodur. Sarılık, karın şişliği ve ağrı şikâyeti ile karakterize olan koledok kisti yenidoğan döneminde az rastlandığı için gözden kaçabilmektedir. Komplikasyonları ise daha ağır seyretmektedir. Bu yazıda koledok kisti ve kolanjit gelişen bir yenidoğan olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Koledok kisti, kolanjit, yenidoğan.

Yazışma Adresi : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Özdemir Cevizci T, Yılmaz HS, Karaarslan F, Tarakçı N, Altunhan H. Prematür Doğan Bir Bebekte Konjenital Koledok Kisti ve Kolanjit Olgu Sunumu. Mev Med Sci. 2023;3(1): 45-47

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Prematüre Bir Bebekte Konjenital Koledok Kisti Ve Kolanjit Olgu Sunumu, Olgu Sunumu,
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi :20.08.2022, Kabul Tarihi : 06.03.2023, Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;