Semazenlerde Uyku Kalitesi, Anksiyete ve Nörotrofik Faktörler

AYSU ŞEN, BEHİYE NUR KARAKUŞ, FAİK ÖZDENGÜL, HANDE KÜSEN, FEYZA KOSTAK, MELDA PELİN YARGIÇ, MURAT CENK ÇELEN, MEHMET SİNAN İYİSOY, SURAY PEHLİVANOĞLU

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 99-104
ÖZ

Amaç: Sema; bünyesinde hem meditasyonu hem de egzersiz eylemlerini barındıran dini bir ibadettir. Çeşitli ibadet türlerinin stres ve anksiyete üzerinde olumlu etkilerinin bulunması sema ibadetini gerçekleştiren semazenlerin de; stres düzeylerinin düşük, uyku kalitelerinin yüksek ve nörotrofik faktörlerinin optimal düzeyde olacağı yönünde bir hipotezi düşündürmektedir.

Gereç ve Yöntem: İlgili çalışmada semanın strese karşı koruyucu etkisi araştırıldı. Çalışmaya 17 semazen ve 16 gönüllü olmak üzere toplamda 33 yetişkin erkek dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerin; nörotropik faktörleri (VEGF, BDNF, GDNF), PNX-20 verileri, anksiyete düzeyleri (BECK Anksiyete Ölçeği) ve uyku kaliteleri (Richard- Campbel Uyku Ölçeği) incelendi.

Bulgular: Semanın; VEGF, BDNF, GDNF ve Phoenixin-20 ve anksiyete değerlerini düşürdüğü, uyku kalitesini ise arttırdığı tespit edildi.

Sonuç: Stres yönetimi için birçok alternatif meditasyon uygulaması popüler olarak kullanılmaktadır. Sema, daha az bilinen bir meditasyon uygulamasıdır. Sonuçlarımız, Sema'nın stres yönetiminde etkili bir araç olabileceğini ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: Sema, semazen, nörotrofik faktörler, phoenixin-20, uyku, anksiyete

Yazışma Adresi : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Özdengül F, Şen A, Küsen H, Karakuş BN, Iyisoy MS, Pehlivanoğlu S, Kostak F, Yargıç MP, Çelen MC. Sleep, Anxiety and Neurotrophic Factors in Whirling Dervishes. Mev Med Sci. 2022;2(3): 99-104

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Semazenlerde Uyku Kalitesi, Anksiyete ve Nörotrofik Faktörler, Araştırma Makalesi,
, Vol. 2 (3)
Geliş Tarihi :20.10.2022, Kabul Tarihi : 08.12.2022, Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;