Tavşan Eti Tüketimi Sonrası Ortaya Çıkan Tularemi

Tularemi

Esma Kepenek Kurt,İsa Aydın,

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 137-140
ÖZ

Tularemi, Gram negatif, küçük, kokobasil olan Francisella tularensis tarafından oluşan, granülömatoz, zoonotik bir infeksiyon hastalığıdır. Tularemi dünya üzerinde geniş bir dağılım göstermektedir. Türkiye’de birçok bölgede endemik ve sporadik olarak bulunmaktadır. Konya ve çevresi de endemik olarak bulunabildiği bölgeler arasındadır. Türkiye’de ateş, servikal lenfadenitle başvuran beta laktamaz ürettiği için beta laktam antibiyotiklere yanıt vermeyen hastalarda ayırıcı tanıda tularemi akla gelmelidir. Bu yazıda, 28 yaşında akut tonsillit, servikal lenfadeniti olan, nonspesifik antibiyotiklere yanıtı olmayan tavşan eti tüketimi sonrası şikayetleri başlayan orofarengeal tipte tularemi olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Francisella tularensis, tularemi, tavşan

 

ABSTRACT

Tularemia, caused by the Francisella tularensis, which is Gram negative small coccobacillus, is a zoonotic, bacterial, granulomatous infectious disease. It is widespread in the world. It is endemically and sporadically found in many regions throughout Turkey. Konya and its neighborhood is one of the regions, where the disease is endemically found. In Turkey, tularemia should be considered in definitive diagnosis in patients, who apply with fever and cervical lymphadenopathy and do not respond to beta- lactam antibiotics. In this article, we present a case of a 28-years-old patient with oropharyngeal tularemia, acute tonsillitis and cervical lymphadenopathy, which does not respond to non-specific antibiotics after consumption of a rabbit meat.

Key words: Francisella tularensis, tularemia, rabbit

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Esma Kepenek Kurt, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kepenek Kurt E, Aydın İ. Tavşan Eti Tüketimi Sonrası Ortaya Çıkan Tularemi. Mev Med Sci. 2022;2(3): 137-140

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tavşan Eti Tüketimi Sonrası Ortaya Çıkan Tularemi, Olgu sunumu,
, Vol.2(3)
Geliş Tarihi : 04.06.2022, Kabul Tarihi : 12.09.2022 , Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;