EDİTÖRDEN, Başlarken

Kıymetli Meslektaşlarım;
Mevlana Tıp Bilimleri (Mev Med Sci) Dergisi, başarılı bir ivmeye ve köklü bir tarihe sahip olan Selçuk tıp Dergisi gibi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi’nin bilimsel, bağımsız, çift kör, hakemli, açık erişimli yayın organıdır. Her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında üç sayı olarak yayınlanması planlanan dergimizin ilk sayısı Nisan 2021 de yayınlacaktır.

Mevlana Tıp Bilimleri dergisi tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri (Araştırma görevlisi, asistan doktor), tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Temel amaç genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanması olup bu alanda hazırladığınız araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup tarzındaki makalelerinizi dergimize gönderebilirsiniz.

Makalelerinizin, alanında deneyimli hakemler tarafından bağımsız ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek en kısa sürede sürecin tamamlanması sağlanacaktır.

Yayın hayatına emin adımlarla, azim, inanç ve dinamik bir çalışma ruhu ile başlayan dergimiz, başta üniversitemiz olmak üzere ülkemiz genelinden de katılacak olan değerli ve deneyimli bilimsel bir ekibin yol arkadaşlığı sayesinde kısa sürede ulusal ve uluslararası bilimsel indekslere katılmayı ve bilimsel literatüre katılımcı ve dinamik bir soluk daha getirmeyi hedeflemektedir.

Dergimiz, tıp öğrencileri, uzmanlık öğrencisi asistan doktorlar ve öğretim üyelerinin birlikte yeraldıkları çalışmalara öncelik vererek, akademide katılımcılığı ve tecrübelerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarımını artırmayı önemser.

Katkılarınızı ve değerli çalışmalarınızı bekliyor, saygılarımı sunuyorum.
Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

2022, Aralık Sayısı Editörden

Saygıdeğer Okurlar;

Mevlana Tıp Bilimleri dergisi tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri (Araştırma görevlisi, asistan doktor), tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Temel amaç genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanması olup bu alanda hazırlanan araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup tarzındaki makalelere halihazırda dergimizde yer vermekteyiz. Kadim bir geçmişe ve köklü bir tarihe sahip Anadolu toprakları her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yüzyıllar boyu pek çok gelişme ve ilerlemeye beşiklik etmiş, kıymetli hekimler ve Tıp alimleri yetişmiştir. Tarihini bilmeyen, geleceğini bulamaz düsturundan hareketle, bu sayımızdan itibaren, her sayımızda, imkan buldukça, bir adet tıp tarihi araştırma makalesi basacağımız müjdesini sizlerle paylaşmak isterim.

Temmuz ayında Indeks Copernicus Master List kaydımızı ve başvurumuzu tamamıştık. Başvurumuz kabul gördü ve Indeks Copernicus Master List’te indekslenmeye başladık. Yayın hayatına başladığımız Nisan 2021’den itibaren tüm sayıları indeks tabanına yüklediğimiz için ilk sayımızdan itibaren tüm makalelerimiz indeks kapsamında görüntülenebilmektedir. Dergimiz uluslararası standartlar için ilk adımını atmış oldu. Tüm ekip olarak mutluyuz, gururluyuz. Bu yolda emin adımlarla ve başarı ile ilerlerken sıradaki hedefimiz bşvurusunu tamamladığımız ve iki yıllık izlem sürecinde olduğumuz ULAKBİM/TR dizinde indekslenmektir. Sonrasında sıra ile EBSCO, SCOPUS ve Web of Science/ESCI süreçlerimiz için çalışmayı ve indeks kalabalıkları yerine uluslararası genel kabul gören bilimsel indekslerle yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Nihai hedefimiz PUBMED ve Web of Science/SCI veri tabanlarında indekslenmek ve iyi bir etki faktörüne sahip olabilmektir. Yayın hayatımızın bu zorlu aşamalarını sürdürmemizde katkıları büyük olan dergi ekibim yanısıra, Bilimsel yayınlar koordinatörüm ve dergimizi tercih eden kıymetli yazarlarımız ve hakemlerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Temmuz 2022’den sonraki , dergi devir aşaması sırasında yaşanan yoğun ve yorucu karar süreçleri ve editöryal kadro yenilemeleri sebebiyle gelişen aksamalar sonucu bazı makalelerimizin başvuru ve kabul süreçleri arasında oluşan uzamalardan dolayı özür dileriz.

Yayında olan bu sayımızda altı orijinal araştırma makalesi, bir derleme ve dört olgu sunumunu ilginize sunuyoruz. Kraniosinostozlu pediatrik hastalarda havayolu yönetiminin zor olduğunu ve intraoperatif masif kanama riski olduğunu saptayan, perioperatif anestezi yönetimi hakkında güzel bir makalemiz mevcut. Modern tıbbın kurulmasından önce Konya’da bulunan sağlık kurumları ve tedavi yöntemlerini araştıran tıp tarihi makalemiz ile tıp tarih araştırmalarını yayınlamakta ilk adımı atmış oluyoruz. Premalign-Malign servikal lezyonlarda Human Papillomavirüs subtiplerinin İlişkisi nedir? Aile Sanat ve Eğitim Merkezindeki (ASEM) kursiyerlerin, üreme sağlığı konusundaki bilgi durumların nedir? eksikleri mevcut mu? Ergenlerde sağlık okuryazarlığı düzeyinin yüksek olmasının bir önemi var mı? sorularına, araştırma makalelerimizde cevap bulacağınızı umuyoruz.

Dergimizin ismini taşımaktan onur duyduğu Hz.Mevlana’nın vuslat yıldönümü Şeb-i Arûs tarihleri ile uyumlu zamana denk gelen bu sayımızda, Sema’nın stres ve anksiyete üzerine olumlu ekilerini vurgulayan yazımızın ilginizi çekeceğinizi düşünüyoruz.

Timoma ve timik karsinomlu hastaların genel olarak tedavi yönetimini, hedefli tedavilerin ve immünoterapi çalışmalarının sonuçlarını ve güncel pratiğe potansiyel yansımalarını analiz eden derlememizi ve ilginç konulara sahip dört adet olgu sunumumuzu kaçırmayın…
İyi okumalar dilerim.

Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

editörden

slider

Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi Nisan 2021 sayısından itibaren İndeks Copernicus Master List'te Listelenmektedir.