Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 1

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 1

Kapak

Editörden
Araştırma makalesi
Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Sürdürülebilir Beslenme Ve Çevre Bilgi Düzeyleri İle Akdeniz Diyetine Uyumları

Gülsena Akay, Lütfi Saltuk Demir

Dar Açılı Hastalarda Lazer Periferik İridotominin Ön Kamara Morfolojisi Üzerine Etkisi

Enver Mirza, Selman Belviranlı

Kadans Ve Kadans’ı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Hüseyin Cahit Öztekin, Meryem Esma Düz, Ali Keleş, Rabia Haşimoğlu, Mehmet Akif Güler, Cengiz Kadıyoran, Mehmet Tuğrul Yılmaz

Levotiroksin Replasman Tedavisi Alan Hastaların Yüksek Veya Yetersiz Doz İle Tedavi Edilme Oranlarının Belirlenmesi

Mehmet Kılınç, Feridun Karakurt

Lenfomalarda Kemik İliği Tutulum Paterni

Abdullah Gültekin, Erkan Atlamaz, Fahriye Kılınç, Seda Tas Ayçiçek, Pembe Oltulu

Derleme
Herediter Anjioödem

Filiz Sadi Aykan, Fatih Çölkesen, Şevket Arslan

Olgu sunumu
Safra Kesesi Mukoseli: İki Olgu Sunumu

Ersoy Sirin Ercihan, Şirin Küçük, Ramazan Serdar Arslan, Izzet Goker Kucuk

Diabetik Ketoasidozla Prezente Olan Covid 19 Olgu Sunumu

Saime Ergen Dibeklioğlu, Beray Selver Eklioğlu, Mehmet Emre Atabek

Editöre mektup
Antihistaminiklere Ve Omalizumaba Dirençli Şiddetli Kolinerjik Ürtikerde Tek Başına Antidepresanlara Verilen Dramatik Yanıt

Habibullah Aktaş, Ömer Kutlu, Gökşen Ertuğrul, Büşra Yıldız