Gebelikte Adrenal Enfarktüs

DİLARA BAYRAKTAR, JULE ERİÇ HORASANLI

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 42-44
ÖZ

Adrenal enfarktüs çok nadir bir durumdur, ancak bazen hiper pıhtılaşma durumlarında görülür. Hamilelik bu hiper pıhtılaşma durumlarından biridir. Gebelikte oluşan pıhtılaşma sistemindeki değişiklikler bu hiper pıhtılaşmada etkilidir. 36 haftalık gebe, daha önce tromboz öyküsü olmayan, sağ üst kadran ağrısı şikayeti ile gelen ve sonunda tek taraflı sağ adrenal enfarktüs tanısı alan nadir bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, adrenal enfarktüs, arteriyel emboli, adrenal bez

Yazışma Adresi : NEÜ MERAM TIP FAKÜLTESİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Bayraktar D, Eriç Horasanlı J. Adrenal Infarction in Pregnancy. Mev Med Sci. 2023;3(1): 42-44

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gebelikte Adrenal Enfarktüs, Olgu Sunumu,
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi :30.09.2022, Kabul Tarihi : 16.02.2023, Yayın Tarihi : 17.04.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;